O nás

Spoločnosť AV Originalita, s.r.o. bola založená dňa 29.11.2007 za účelom možnosti vykonávania kontrol originality vozidiel (KO). Tieto kontroly vykonávame nepretržite od 16.5.2008 a je to doposiaľ naša stála a hlavná činnosť.

KO vykonávame na základe oprávnenia – licencie získanej v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. z 2. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Našou ambíciou a permanentným cieľom je poskytovať všetkým svojim klientom - občanom i podnikateľským subjektom hlavne priamo z Ružomberka a jeho okolia – služby na čo najvyššej kvalitatívnej a odbornej úrovni.
Tešíme sa na každého klienta a radi Vás u nás privítame.